Merking

Sashas hovedprodukter er håndspritprodukter i lite volum, for eksempel 15 ml, 30 ml, 50 ml. Vi leverer ham etter 15 ml kortsprøyteflaske, 30 ml, 40 ml PETG -kort sprøyteflaske, alle disse selges veldig bra i det europeiske markedet. Så han gjentar bestillingen fra oss hver gang vi fullførte produktene i tide og hjelper ham med å sende produktene om bord.

card sprayer bottle

Pink sprayer-1
pink sprayer-2

Melde deg på